Kvalitativa markarbeten

Kvalitativa markarbeten ska det bli ett inlägg om idag eftersom markarbeten är en vanlig men svår uppgift. Detta kan innefatta allt från schaktning till plantering och kan behövas för allt från vägbyggen till ledningsgravar. Med markarbeten avses specifikt processen att flytta och placera jord eller jord – så planering, dikning eller grävning faller alla under denna term. Denna slags arbeten har funnits sedan mänsklighetens tidigaste dagar och är ett av världens äldsta yrken, men många lokala myndigheter kräver numera miljötillstånd, t.ex. åtgärder för erosionskontroll, innan sådana projekt påbörjas.

I dag ska vi gå igenom tips om hur man bäst utför markarbeten på ett säkert och effektivt sätt. Denna slags uppdrag kräver erfarna arbetare som vet hur man gräver på rätt sätt med manuella verktyg som spadar och yxor samt tung utrustning som grävmaskiner och planeringsmaskiner – både med band och hjul och för hand. Utrustning för jordbearbetning omfattar även lastare, skrapor och schaktmaskiner (de senare kan vara antingen med band eller hjul).

Markarbeten förknippas ofta med vägbyggen, men termen i sig är inte begränsad till enbart den branschen – att gräva rörledningar eller dräneringsdiken är ytterligare exempel. En annan tjänst som i hög grad är beroende av erfaren personal är uthyrning av jordförflyttningsutrustning – maskinförare som kan få jobben gjorda snabbt och säkert för en bred kundkrets. De som arbetar med jordarbeten måste ha utmärkta aritmetiska färdigheter och en förmåga att arbeta nästan oavbrutet i alla väderförhållanden… Så om detta är någonting som ni hade användning av så låt mig få veta, annars får ni skriva och klaga nere i kommentarsfältet och för att tacka er för att ni läser här i bloggen har jag bestämt att lotta ut en lunch för 2 personer på en restaurang i Örebro.